Kurzy pro jednotlivce

cesta sebepoznání

Cesta sebepoznání

“Život je jako hra pokeru, máme-li před sebou malou hromádku žetonů (nízké sebevědomí), bojíme se riskovat, abychom nic neztratili. NIcméně nějvětší sranda začíná, když máme žetonů více, protože tím pádem můžeme také více získat.” Jack Canfield

  • Jaké jsou naše silné stránky, umíme pracovat se svými slabými stránkami?
  • Jak se chováme k sobě, chová se k nám i naše okolí.
  • Cílem kurzu je zvýšení sebejistoty a vybudování zdravého, nesobeckého sebevědomí.

Setkáváme se jednou týdně na 1,5 hodiny po dobu pěti týdnů. Součástí kurzů jsou studijní materiály a pracovní listy. Je možné zvolit variantu osobního setkání, ale lze využít online prostředí (Skype nebo ZOOM).

1. týden – Co je sebevědomí? Co musím udělat?

V prvním týdnu probereme důležité otázky jako například: co je sebevědomí a proč má mnoho lidí pocit, že sebejistota rovná se egocentrismus. Jak můžeme převzít otěže svého života? Existují tři nepřátelé zdravého sebevědomí, kterých je potřeba se zbavit. Jak? To si řekneme hned v úvodní lekci.

2. týden – Co nás blokuje?

V druhém týdnu zjistíme, které bloky nás omezují. Co jsme v minulosti zažili a jaký to má vliv na naši současnou situaci. Projdeme si spolu takzvaný “proces absolutní pravdy”. Život je jako kniha, bez dokončení jedné kapitoly se nemůžeme dostat k té následující. Samozřejmě, že můžeme, ale bude nám chybět mnoho informací důležitých pro celý příběh.

3. týden – Návyky, které promění náš život

Každý máme nějaký zlozvyk, u kterého víme, že nám neprospívá, ale z nějakého důvodu se jej nehodláme zbavit. Co kdybychom do svého dne zařadili nové zvyky, tentokrát ty, které nám slouží a obohacují nás. Jak nastavit nové zvyky tak, abychom je dodržovali, bude předmětem studia ve třetím týdnu.

4. týden – Změňme našeho vnitřního kritika v pomocníka

Naštěstí žijeme v době, kdy se stereotypy jako “dobrá manželka umí vařit” a “muž má finančně zajistit rodinu” stávají přežitky. Na druhou stranu, kdo z nás si nevzpomene, jak mu jako dítěti rodiče říkali “nedělej problémy”, “buď poslušný/poslušná”, “já dělám pro tebe vše a ty ani nemáš dobré známky”. Tyto rady do života, ač mnohdy nebyly míněny zle, nám poskytují medvědí službu.  

5. týden – Vztahy a závazky

Všichni podvědomě tušíme, že jedinec, který dodrží své slovo je více důvěryhodným. Někteří z nás možná zapomínají, že pokud naše sliby nedodržíme, ubližujeme tím více sobě než okolí. Jak mít pozitivní vztah k sobě samým a také k ostatním se naučíme v posledním týdnu tohoto kurzu.