Pro jednotlivce​

Pro jednotlivce nabízím následující kurzy. Setkáváme se jednou týdně na 1,5 hodiny po dobu pěti týdnů. Součástí kurzů jsou studijní materiály a pracovní listy. Je možné zvolit variantu osobního setkání, ale lze využít online prostředí (Skype nebo ZOOM).

Cesta sebepoznání

“Život je jako hra pokeru, máme-li před sebou malou hromádku žetonů (nízké sebevědomí), bojíme se riskovat, abychom nic neztratili. NIcméně nějvětší sranda začíná, když máme žetonů více, protože tím pádem můžeme také více získat.” Jack Canfield

  • Jaké jsou naše silné stránky, umíme pracovat se svými slabými stránkami?
  • Jak se chováme k sobě, chová se k nám i naše okolí.
  • Cílem kurzu je zvýšení sebejistoty a vybudování zdravého, nesobeckého sebevědomí.

Cíle a vize

“Cokoliv si lidské mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.” Napoleon Hill

 

  • Každý toužíme po spokojeném životě, ale naše představy se liší.
  • Co je tou Vaší představou?
  • Jak stanovovat cíle a jak jich dosáhnout?
  • Během kurzu Vás naučím principy efektivního stanovování cílů a postupy pro jejich naplnění.