Pro společnosti

Firmám nabízíme následující semináře a workshopy. V případě zájmu o sestavení semináře nebo workshopu na základě Vašich požadavků a představ, nás neváhejte kontaktovat.

Kurzy se skládají ze semináře (teoretický výklad) a workshopu (praktické osvojení). Většinou se jedná o 3 hodiny semináře a 2 hodiny praktického osvojení (není-li řečeno jinak).

Manager’s skills (manažerské dovednosti)

  • Základní kurz pro maximální počet 15 osob.
  • Cílem je obeznámení se s vlastnostmi, které by měl ovládat každý vedoucí pracovník (efektivita práce, motivace podřízených, time management).
  • V rozšířeném kurzu se věnujeme daným vlastnostem do hloubky.
  • Časová dotace v tomto případě je 3 x 5 hodin.
  • Po konzultaci s Vámi je samozřejmě možné kurzy upravit přímo na míru Vašim potřebám.
Máte dotazy? Chcete poradit? 

Peak Performance (špičkový výkon)

  • Kurz zaměřen na správné nastavování cílů a postupů pro jejich dosažení.
  • Doporučený počet účastníků pro dosažení co nejlepších výsledků je pět až deset osob, maximální počet je stanoven na 15 osob.
  • Součásti nabízeného kurzu jsou další 3 setkání pro vyhodnocení implementace osvojených postupů v praxi.
  • Stejně jako u kurzu manažerských dovedností platí, že kurz lze přizpůsobit přímo na míru Vašim požadavkům.
Chcete další informace? Máte specifické požadavky?